Mål og vægt

Jacket Ripped Dahlia Distressed M Us Blå Denim 6 Faded Dl1961 Jeans Driftwood 4 qX8ZwOp

GLS sorterer pakkerne i distributionscentre med automatiske sorteringsanlæg. Dermed kan pakkerne distribueres hurtigt og økonomisk. Pakkernes mål, må derfor ikke forhindre, at de kan bevæge sig problemfrit gennem sorteringsanlægget. Der er også en øvre vægtgrænse.

En pakke må højst ...

  • være 200 cm lang
  • veje 30 kg (max. 20 kg til PakkeShop)

Pakkens længde og omkreds må højst være 3 m. Den beregnes som 2 x højde + 2 x bredde + 1 x den længste side.Flutter Ny Boucle Stripe Womens Nelle Jacket Blazer Blue Pulitzer 278 6 Lilly qY75Uz5